Zapisy

Zapraszamy od września. Nie ma już możliwości dopisania dziecka do grupy.

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem, grafikiem oraz dokumentami – umową i regulaminem oraz RODO.

Dokumenty do pobrania:
Umowa Komputrilo Pruszkow 2018.2019
Regulamin Komputrilo 2018.2019
RODO zał. 2 do umowy

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:
— zapoznać się z dokumentami: umową, regulaminem, zał. 2 do umowy (RODO) – powyżej
— zapoznać się z zasadmi płatności za zajęcia (zakładka cennik)
— upewnić się telefonicznie lub mailowo, że w wybranej grupie są wolne miejsca;
— w ciągu 2 dni od daty zapisu dokonać opłaty za zajęcia we wrześniu (szczegóły w zakładce cennik) na nasze konto, wraz z opisem: imię i nazwisko dziecka, dzień i godzina grupy, dopisek „Pruszków”.
nr konta mBank:
90 1140 2004 0000 3402 7586 6547
— przesłać maila na komputrilo@op.pl informację o dokonanej wpłacie, wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem kontaktowym osoby zapisującej
— dostarczyć w 2 egzemplarzach (pobrane powyżej) wypełnioną umowę, regulamin i załącznik 2 najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
W przypadku braku wpłaty w podanym terminie miejsce zostaje zwolnione i może zostać zajęte przez inną osobę.
Uwaga: na terenie Komputrilo obowiązuje zmiana obuwia 😉