Cennik

Opłaty za zajęcia należy wpłacać na konto (nie przyjmujemy wpłat gotówkowych):

mBank: 90 1140 2004 0000 3402 7586 6547

 

Opłaty należy wnosić z góry do 10 każdego miesiąca.

Roczna opłata za zajęcia wynosi: 

– 1710 zł programowanie, www 

– 2850 zł programowanie, www – pakiet 2 zajęć lub rodzeństwo

– 1330zł przedszkolaki

i została rozłożona na raty, równomiernie na wszystkie miesiące.

Miesięczna opłata jest stała, niezależna od ilości zajęć w miesiącu (także w grudniu, styczniu i lutym).

Wyjątkiem jest wrzesień, gdzie opłata wynosi połowę.