Excel

POZIOM PODSTAWOWY

Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych z min. podstawową znajomością obsługi komptera i systemu Windows.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne (90 min.).

W programie m.in.:

– możliwości i obsługa arkusza kalkulacyjnego;

– obliczenia, formuły i funkcje;

– zestawienia, raporty, analiza danych;

– realizacja potrzeb uczestników zajęć.