Informatyka dla dzieci

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas 1-3.

Odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne (90 min.).

Jedna godzina tygodniowo zajęć komputerowychw szkole to stanowczo zbyt mało. Również relizowany program, który najczęściej obejmuje głównie pracę z programem Paint, odbiega od potrzeb dzisiejszego młodego człowieka oraz świadomego i kreatywnego użytkownika szeroko pojętych narzędzi IT.

Program warsztatów obejmuje m.in.:

– wstęp do informatyki, poznanie kluczowych pojęć i zasad bezpiecznego użytkowania komputera i internetu;

– praca z plikami, folderami, programami;

– elementy bezwzrokowego pisania na klawiaturze;

– ćwiczenia praktycznej obsługi dokumentów tekstowych, programów graficznych;

– tworzenie prezentacji i materiałów graficznych;

– radzenie sobie z najcześciej występującymi problemami podczas pracy z komputerem;

– sztuczki i triki młodego hakera 😉

Ostatnie 5 minut zajęć kursanci mają dla siebie i mogą je wykorzystać na realizację własnych pomysłów i potrzeb. Jest to także nagroda za efektywną pracę całej grupy podczas zajęć.