Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Komputrilo.

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komputrilo Akademia Komputerowa Urszula Wiejak z siedzibą w Pruszkowie,
  ul. Andrzeja 26 lok.1, NIP: 113 052 99 00. Mogą się Państwo z nami kontaktować pod nr telefonu 500 463 378 lub przez adres e-mail: komputrilo@op.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w zakresie w jakim jest
  to niezbędne do realizacji zawartych umów.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające
  z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 5. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 6. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
 9. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta umowa,
  w której Państwo te dane dobrowolnie podali.
 10. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji podpisanych umów.
 11. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom ani osobom.

Polityka prywatności cookie i innych wykorzystywanych technologii

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.

Komputrilo Akademia Komputerowa używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Komputrilo Akademia Komputerowa również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisu i odwiedzin użytkowników.

Ciasteczka mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Komputrilo Akademia Komputerowa partnerów biznesowych: reklamodawców, firmy badawcze i dostawców aplikacji.

Komputrilo Akademia Komputerowa  używa również Google Analytics – internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc..Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia oceny korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, zestawiania raportów z aktywności na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronach internetowych i korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ponadto użytkownicy mogą zainstalować w swoich przeglądarkach, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach użytkownika na stronach internetowych.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem akceptacji plików „cookies” i korzystanie ze strony Komputrilo oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów Komputrilo.