Programowanie w C++ dla młodzieży

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od klasy 6. Odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne (90 min.).

C++ jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania.

Program warsztatów obejmuje m.in.:

instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, tablice, funkcje, ciekawe biblioteki.