Programowanie w Python

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od klasy 6. Odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne (90 min.).

Python jest najlepszym językiem do pierwszego kontaktu z programowaniem. Nie wymagamy umiejętności programowania, nauka rozpoczyna się od podstaw. 

Program warsztatów obejmuje m.in.:

instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, ciekawe biblioteki.