Programowanie z Arduino

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od klasy 6. Odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne (90 min.).

Program warsztatów obejmuje m.in.:

schematy elektroniczne, instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, ciekawe biblioteki.

Aduino jest najpopularniejszą platformą programistyczną do tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów.

Programowanie odbywa się w języku C.

Podczas zajęć młodzież buduje i programuje układy elektroniczne i obwody. Poznaje czujniki, sterowniki, wykonuje liczne projekty i bawi się przy tym dokonale.