Programowanie z Minecraft-kontynuacja

Uwaga. Do zajęć z Minecrafta obligatoryjny jest zakup naszych książek: “Programowanie z Minecraftem dla dzieci”. Poziom podstawowy i średnio zaawansowany, dostępnych w zakładce nasze książki.

Kontynuacja zajęć pozwala na utrwalenie i rozbudowanie wiadomości oraz umiejętności z zakresu programowania. Zajęcia są prowadzone w edytorze tekstowym. Szczególny nacisk położony jest na samodzielne dochodzenie przez dzieci do rozwiązań oraz pokonywanie napotkanych  problemów i naprawa błędów w programach.

Ostatnie pięć minut przeznaczone jest na własne działania uczestników w świecie Minecrafta. Jest to nagroda za efektywną pracę całej grupy podczas zajęć.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z klas 1-5 i odbywają się z podziałem na grupy wg wieku uczestników.

Organizujemy warsztaty także poza naszą siedzibą-w szkołach, ośrodkach kultury, dla firm.