Programowanie z Minecraft

Uwaga. Do zajęć z Minecrafta obligatoryjny jest zakup naszych książek: “Programowanie z Minecraftem dla dzieci”. Poziom podstawowy i średnio zaawansowany, dostępnych w zakładce nasze książki.

Udział w warsztatach z Minecraft:

  • jest dobrym startem do zrozumienia struktury i logiki programowania;
  • rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, kreatywność;
  • uczy pracy w grupie;
  • poprzez połączenie nauki programowania z uwielbianym przez dzieci Minecraftem, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Dzieci uczą się programowania w edytorze graficznym.

W trakcie zajęć dzieci poznają najważniejsze pojęcia informatyczne jak pętle, zmienne, warunki i uczą się stosować je w praktyce. Działanie napisanych programów wizualizuje się w Minecraft.

Ostatnie pięć minut przeznaczone jest na własne działania uczestników w świecie Minecrafta. Jest to nagroda za efektywną pracę całej grupy podczas zajęć.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z klas 1-5 i odbywają się z podziałem na grupy wg wieku uczestników.

Organizujemy warsztaty także poza naszą siedzibą-w szkołach, ośrodkach kultury, dla firm.