Zapisy

START ZAJĘĆ: 17.09.2020

Do zajęć: “Programowanie z Minecraft” polecamy nasze książki

oraz kurs video

Przyjmujemy już zapisy na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem, grafikiem oraz dokumentami – umową i regulaminem oraz RODO.

Dokumenty do pobrania:
Umowa, regulamin i rodo Komputrilo 2020.2021

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:
— zapoznać się z dokumentami: umową, regulaminem, zał. 2 do umowy (RODO) – powyżej
— zapoznać się z zasadmi płatności za zajęcia (zakładka cennik)
— upewnić się telefonicznie lub mailowo, że w wybranej grupie są wolne miejsca;
— w ciągu 2 dni od daty zapisu dokonać opłaty za zajęcia we wrześniu (szczegóły w zakładce cennik) na nasze konto, wraz z opisem: imię i nazwisko dziecka, dzień i godzina grupy oraz telefon do Rodzica/Opiekuna.
nr konta: mBank 90 1140 2004 0000 3402 7586 6547
— przesłać maila na komputrilo@op.pl informację o dokonanej wpłacie, wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem kontaktowym osoby zapisującej
— dostarczyć w 2 egzemplarzach (pobrane powyżej) wypełnioną umowę, regulamin i załącznik 2 najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
W przypadku braku wpłaty lub niedostarczeniu dokumentów w podanym terminie miejsce zostaje zwolnione i może zostać zajęte przez inną osobę.
Na terenie Komputrilo obowiązuje zmiana obuwia.

UWAGA: aby powstała grupa, wymagane jest przynajmniej 6 osób.

START ZAJĘĆ: 17.09.2020.

CLOSE
CLOSE